7.3.2023

Trajnimi i mbajtur për Lidershipin, me pjesëmarrës nga Illyria Life!

Sot, nën udhëheqjen e trajnuesit Arben Schon Doroci është mbajtur trajnimi i lidershipit me temën “Full Range Leadership Model” i organizuar nga kompania Mercurius Consulting.

Trajnimi u mbajt gjatë tërë ditës në Hotel Prishtina, ku të pranishëm ishin edhe një pjesë e menaxhmentit të lartë të kompanisë për sigurimin e jetës, Illyria Life. Në këtë trajnim u diskutuan tema të ndryshme që janë të lidhura me lidershipin, ku pjesëmarrësit mësuan për aspekte të ndryshme të udhëheqjes dhe se si ata mund të zhvillohen në ato fusha. 

Trajnime të tilla ofrojnë një qasje holistike ndaj lidershipit duke u fokusuar në të gjitha fushat që janë të rëndësishme gjatë drejtimit të një organizate, departamenti apo grupi të caktuar punonjësish. Këto trajnime janë të menduara jo vetëm për menaxherët, por edhe për punonjësit që duan të zhvillohen më tej në mënyrë që të avancojnë në karrierën e tyre ose të marrin role drejtuese.

Lidershipi nuk ka të bëjë vetëm drejtimin apo marrjen e vendimeve, por edhe me komunikimin e duhur dhe krijimin e një atmosfere të mirë mes punonjësve, prandaj mbajtja e trajnimeve të vazhdueshme është e rëndësisë kruciale dhe njëherit një ndër karakteristikat më signifikante të kompanisë sonë, Illyria Life

#illyrialife #savainsurancegroup #asnjeherevetem #sigurimiijetes #trajnim #lidership #mercurius

Lidership trajnimi

Lidership trajnimi

Lidership Trajnim