K.S.J. ILLYRIA Life sh.a


Shënim: Unë pajtohem se K.S.J. “ILLYRIA Life” sh.a. mund të përdor të dhënat e mia personale, të mbledhura me lejen time, për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Unë pajtohem që K.S.J. “ILLYRIA Life” sh.a., me qëllim të informimit të drejtë dhe shitjes, mund të më dërgoj njoftime me SMS dhe MMS, postë dhe e-mail, të më kontaktojë direkt përmes telefonit ose video-thirrjeve, deri në revokimin e këtij pëlqimi.