Raportet Financiare

 

Raportet e Auditorit
Raporti i Auditorit të Pavarur 2023

Raporti i Auditorit të Pavarur 2022

Raporti i Auditorit të Pavarur 2021
Raporti i Auditorit të Pavarur 2020
Raporti i Auditorit të Pavarur 2019
Raporti i Auditorit të Pavarur 2018
Raporti i Auditorit të Pavarur 2017
Raporti i Auditorit të Pavarur 2016

Raporti i Auditorit të Pavarur 2015

Raporti i Auditorit të Pavarur 2014

Raporti i Auditorit të Pavarur 2013

 

Raportet financiare 31.03.2024

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 31.12.2023

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.09.2023

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.06.2023

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 31.03.2023

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 31.12.2022

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.09.2022

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.06.2022

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 31.03.2022

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 31.12.2021

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.09.2021

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.06.2021

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 31.03.2021

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 31.12.2020

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.09.2020

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.06.2020

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 31.03.2020

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 31.12.2019

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.09.2019

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.06.2019

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar

 

Raportet financiare 31.03.2019

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar

 

Raportet financiare 31.12.2018

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.09.2018

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar
Raportet financiare 30.06.2018

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar

Raportet financiare 31.03.2018

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar

 

Raportet financiare 31.12.2017

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar

 

Raportet financiare 30.09.2017

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar

 

Raportet financiare 30.06.2017

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar

 

Raportet financiare 31.03.2017

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar

Raportet financiare 31.12.2016

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave

 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar

Raportet financiare 30.09.2016

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave
 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar


Raportet financiare 30.06.2016

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave
 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar


Raportet financiare 31.03.2016

 Bilanci i gjendjes

 Pasqyra e te ardhurave
 Primi i shkruar dhe demet e paguara

 Treguesit financiar