Të nderuar klientë,
 

Kompania e Sigurimit të Jetës KSJ “Illyria Life” sh.a. është duke trajtuar me prioritet vendimet e marra të Qeverisë së Kosovës, për veprimet në situata të jashtzakonshme në të cilat po gjindemi tani. Zyret tona vazhdojnë të jenë çdo ditë të hapura nga ora
08:30 deri 16:30
, për të cilat po kujdesemi rregullisht në dezifenktimin e tyre dhe mbajtjen e preparateve mbrojtëse ndaj virusit Covid-19. Në mënyrë që të jemi sa më afër me klientin ne jemi duke funksionuar edhe përmes kanaleve online të komunikimit, ku përmes web faqes tonë dhe rrjeteve sociale ju mund të realizoni kërkesat tuaja.

Gjithmonë pranë jush, Illyria Life

 

Kalkulatori

Lajme