Çka është Sigurimi Klasik i Jetës?

Sigurimi Klasik i Jetës është sigurim afatgjatë i jetës, ku në këmbim të një primi mujor kompania i ofron klientit mbulueshmëri në rast të vdekjes natyrore apo aksidentale. 

Kushtet Relevante

Kushtet e Përgjithshme për Sigurimin e Jetës - DL011008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin e Miks të Jetës - DL021008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin e Rreziqeve të Zmadhuara-DL031008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin Shtesë nga Aksidentet Personale-DL041008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin e Jetës me Indeksim-DL051008.pdf

Kushtet e Veçanta për Sigurimin Term Life-DL080118.pdf