Çka është Sigurimi Miks i Jetës?

Sigurimi Miks i Jetës është produkt i cili përbëhet prej dy karakteristikave: sigurimit të jetës dhe kursimit.  Sigurimi Miks i Jetës, nga Illyria Life, ofron kompensim financiar me rastin e ndodhjes së vdekjes, dhe mbijetesës së kontratës.

Me rastin e ndodhjes së vdekjes së personit të siguruar, si pasojë e çfarëdo rasti, përfituesi i caktuar në policë kompensohet financiarisht me gjithë Shumën e Siguruar, plus Fitimin e Akumuluar deri në vitin kur ka ndodhur vdekja.

Me rastin e mbijetesës së kontratës, përfituesi i caktuar në policë kompensohet financiarisht me gjithë Shumën e Siguruar, plus Fitimin e Akumuluar përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës. 

Sigurimet Shtesë                         

Sigurimi miks i jetes

  • Sigurim i Jetës në rast të Mbijetesës së Kontratës   
  • Sigurim i Jetës në rast të Vdekjes Natyrore
  • Sigurim i Jetës në rast të Vdekjes Aksidentale
  • Sigurim i Jetës në rast të Invaliditetit
  • Sigurim i Jetës në rast të Aksidenteve Personale

Parametrat e Përgjithshme

Mosha Minimale e Personit të Siguruar:

14 vjeç

Mosha Maksimale e Personit të Siguruar:

65 vjeç

Kohëzgjatja Minimale e Kontratës:

5 vjet

Kohëzgjatja Maksimale e Kontratës:

30 vjet

Shuma Minimale Siguruese:

3,000 euro

Primi Minimal Mujor:

20 euro

 

Sigurimi shtesë nga Pasojat e Aksidenteve Personale

Sigurimi Shtesë nga Pasojat e Aksidenteve Personale, janë sigurime suplementare të cilat klienti i Illyria Life, mund ti zgjedhë në mënyrë që të komplimentojë policën e Sigurimit Miks të Jetës.  Ky produkt ofron kompensim financiar me ndodhjen e rasteve të siguruara, që janë rezultat i aksidenteve personale të personit të siguruar.

Rastet e Siguruara, nga pasojat e Aksidenteve Personale janë:

  • Vdekja në Aksident
  • Invaliditeti i Përhershëm
  • Shpenzimet Mjekësore Aksidentale

Faktori i vetëm që ndikon në lartësinë e primit që paguhet për cilindo rast të cekur sipër është niveli i rrezikut të punës që kryen personi i siguruar. 

 

*Për të gjitha pyetjet tuaja, agjentët tanë janë në dispozicionin tuaj përmes e-mail ose në web-chat. Poashtu, ju mund të na telefononi në zyret tona në 038 228 808 apo 0800 75 000, dhe të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram dhe Linkedin.

Kalkulo ofertën tuaj më të mirë online

Kompania për Sigurimin e Jetës ILLYRIA Life sh.a

Duaje jetën, siguroje vetën!