17.12.2021

Konferenca e Shitjes, Brezovicë 2021.

Sot u mbajt konferenca e shitjes, e rrjetit të brendshëm të shitjes së Illyria Life, ku u diskutuan rezultatet e kënaqshme të arritura gjatë vitit dhe rishikimi i planit për vitin 2022. Poashtu është bërë prezantimi i menaxheres së re Lumturije Franca, të cilës i dëshirojmë suksese në të ardhmën.

Menaxheret tanë Burim Halili dhe Shaban Gashi, të cilët për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore nuk munden të jenë pjesëmarrës në sallë, mirëpo ata ishin prezent në mënyrë online, duke na ndjekur nga shtëpitë e tyre.

Konferenca e radhës do të mbahet në pranverën e vitit 2022!

Illyria Life

#illyrialife #savainsurancegroup #lifeinsurance #neveralone

Konferenca e shitjes 2021

Konferenca e shitjes 2021

Konferenca e shitjes 2021