14.10.2021

Punonjësit e dalluar për kuartalin e tretë 2021 (TM3-2021), në Departamentin e Shitjes!

Angazhimi i madh në punë sjell gjithmonë rezultate të mira!
 
Në tremujorin e tretë të këtij viti (TM3 - 2021) janë gjithsej 9 punonjës të Illyria Life (menaxher/këshilltarë të shitjes) nga departamenti i shitjes, të cilët i kanë tejkaluar të gjitha targetet e kërkuara.
 
Suksese të mëtutjeshme i dëshirojmë të gjithë ekipit të departamentit të shitjes, dhe në veçanti më të dalluarve të këtij kuartali, siç janë:
Hysni Selimi, Eduard Përgjokaj, Burim Halili, Fitim Morina, Burim Salihu, Ardita Avdyli, Siera Voca, Lumturije Franca dhe Krenare Shala.
 
#illyrialife #savainsurancegroup #lifeinsurance #TM3 #neveralone