16.9.2021

Sava Insurance Group, Konferenca Strategjike '21.

Sava Insurance Group, Konferenca Strategjike e Vjeshtës, 2021!

Më 14 dhe 15 Shtator 2021, në Portorozh te Sllovenisë, u mbajt konferenca e parë strategjike në person, pas një periudhe dy vjeçare, si pasojë e situatës pandemike të shkaktuar nga virusi Covid19.

Konferenca e mbajtur në person në raport me konferencat e vazhdueshme të mbajtura online, dëshmoi edhe njëherë efektshmërinë më të lartë si dhe nevojën për socializim dhe takime të tilla të mëtutjeshme. 

Illyria Life