5.3.2021

Trajnimet e mbajtura në NLB Bank, lidhur me produktet dhe shërbimet e Sigurimit të Jetës.

Në vazhdën e trajnimeve të njëpasnjëshme, u përfundua me sukses cikli i trajnimeve të stafit të shitjes së NLB Bankës, për produktet dhe shërbimet që ofron Kompania për Sigurimin e Jetës, KSJ Illyria Life.

Kompania e Sigurimit të Jetës, Illyria Life, ofron produkte të cilat janë shumë të përshtatshme për portofolion bankare, ku tani më përmes këtij bashkëpunimi, rrjeti i shitjes së NLB Bankës është i gatshëm të ofroj Sigurimin e Jetës për të gjithë klientet e tyre, për të gjithë kredimarrësit dhe bashkëhuamarrësit e tyre.

#illyrialife #nlbbanka #savainsurancegroup #togetherwestand #lifeinsurance #creditlife #termlife


/>