18.1.2021

Punonjësit e Dalluar për vitin 2020

Tre punonjësit më të dalluar për vitin 2020, ku përveç rezultateve te treguara, mbajtjes se diciplinës dhe kontributit të dhënë, kanë treguar mbi të gjitha edhe dashuri të madhe për punën që e bëjnë. Kolegëve tanë, Burimit, Shabanit dhe Denizes i dëshirojmë suksese të mëtutjeshme dhe presim nga ta, gjithmonë tejkalimin e pritjeve tona.

#IllyriaLife #lifeinsurance #savainsurancegroup #thebestofthebest #year2020