16.8.2021

Sava Insurance Group, Broshura e Rezultateve të Vitit 2020!

SË BASHKU MUND T’I KALOJMË TË GJITHA SFIDAT!

Rezultatet e mira për vitin 2020 të Sava Group Insurance dhe anëtarëve të saj janë treguesi më i mirë i asaj që së bashku mund të arrihet çdo gjë, edhe në situata të vështira pandemie më të cilat jemi përballur në vitin e shkuar.

Gjithësej të hyrat operative në vitin 2020 të grupit Sava, shënojnë rritje në prime bruto prej 13.6% në vlerën totale prej 674.9 milion Euro dhe poashtu një rritje prej 12.3% në vlerën 56.4 milion EUR në fitim neto.

Duke klikuar në linkun më poshtë, ju mund të shkarkoni broshurën e përgaditur nga Sava Insurance Group, për rezultatet dhe të arriturat e vitit 2020:

Sava Insurance Group, Broshura 2020

ASNJËHERË VETËM

#illyrialife #savainsurancegroup #lifeinsurance #neveralone