11.12.2020

Marrëveshje bashkëpunimi me Kolegjin

Sot, Kompania jone ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me Kolegjin “Pjeter Budi”.

Marrëveshja në fjalë ju mundëson studentëve të vitit të fundit apo të posadiplomuarve, të cilët do të rekomandohen nga kolegji "Pjeter Budi", për të kryer praktikën dhe punësuar në kompaninë tonë "Illyria Life".

#IllyriaLife #lifeinsurance #savainsurancegroup #neveralone