22.10.2020

Aktivitetet Sportive te Illyria Life

Sot u mbajt një aktivitet i përbashkët sportiv ndërmjet punonjësve të Kompanisë së Sigurimit të Jetës “ILLYRIA LIFE” dhe Kompanisë së Sigurimeve ”ILLYRIA“

#IllyriaLife #illyriainsurance #SAVAInsuranceGroup #neveralone