31.5.2024

Konferenca e organizuar nga Sava Insurance Group, Tivar 2024!

Në ditët që lam pas, përfundoi me sukses konferenca e SAVA Insurance Group për Shitje, Marrje në Sigurim, Dëme dhe Zhvillim, Sigurim të Jetës dhe Pensione si dhe për Qeverisje Korporative, e organizuar në Bar, të Malit të Zi. Ngjarja, e cila zgjati nga 27 deri në 29 maj, tërhoqi më shumë se 140 pjesëmarrës nga këto zona.

Seanca plenare e konferencës u hap nga Rok Moljk, drejtori i Insurance, Sales and Group Governance Business Centre, duke shënuar një periudhë të suksesshme për grupin. Kjo u pasua nga një prezantim emocionues nga folësi i ftuar, Janez Hudovernik, i cili hodhi dritë mbi tema jashtë biznesit tonë dhe inkurajoi reflektimin mbi motivimin personal dhe cilësinë e jetës.

Konferenca u nda në pesë grupe të veçanta, secila e udhëhequr nga një ekspert kryesor në këtë fushë:

  • Shitja, e udhëhequr nga Rok Moljk,
  • Dëmet dhe Zhvillimi, e udhëhequr nga Tilen Jereb,
  • Marrja në Sigurim, e drejtuar nga Matevž Benec,
  • Sigurimet e Jetës dhe Pensionet, e udhëhequr nga Pavel Gojkovič, dhe
  • Qeverisja Korporative, e drejtuar nga Edita Rituper.

Programi ishte i mbushur me prezantime interesante dhe diskutime në panel që mbulonin një gamë të gjerë temash, si dhe përmbajtje motivuese për të frymëzuar punën e ardhshme. Gjatë prezantimeve, pjesëmarrësit patën mundësinë të rrjetëzohen dhe të shkëmbejnë ide, një aspekt i rëndësishëm për përparim në të gjitha fushat.

Kompania për Sigurimin e Jetës ILLYRIA Life si çdoherë ishe prezente me përfaqësuesit e saj, të cilët kontribuan në mënyra të ndryshme, në fushat e tyre të specializuara.

Konferenca u mbyll me evente të mbrëmjes, të cilat ofruan një atmosferë të këndshme me muzikë të shkëlqyer të organizuar në mënyrë të mrekullueshme nga Sava Osiguranje AD Podgorica.

#SavaInsuranceGroup #AmongGoodPeople

SIG

SIG

SIG

Sig

SIG

Sig

SIG

SIG