11.6.2024

ILLYRIA Life arrinë marrëveshje bashkëpunimi me Raiffeisen Insurance Broker Kosova!

Në një kohë dinamike të biznesit ku konkurrenca është gjithmonë në rritje dhe kërkesat e tregut po ndryshojnë me shpejtësi të madhe, bashkëpunimi ndërmjet kompanive është bërë një strategji thelbësore për të qenë edhe më të suksesshëm.
 
Filluam javën mbarë dhe të gëzuar.
Filluam javën me nënshkrimin e një marrëveshje bashkëpunimi të arritur ndërmjet Kompanisë për Sigurimin e Jetës ILLYRIA Life dhe Raiffeisen Insurance Broker Kosova, për ofrimin e të gjitha produkteve të Sigurimit të Jetës.
Kjo është një mundësi e mirë për të gjithë klientët tanë në Raiffeisen Bank të cilët përmes kësaj marrëveshje të bërë me Raiffeisen Insurance Broker Kosova, tanimë mund të sigurojnë kreditë e tyre edhe në Kompaninë tonë të Sigurimit të Jetës, ILLYRIA Life.
 
Arritja e një marrëveshjeje bashkëpunimi është një fitore për të gjitha palët, të cilat jo vetëm që përmirësojnë pozicionin e tyre ne treg por gjithashtu krijojnë edhe një mjedis biznesi shumë më të qëndrueshëm. Prandaj, kjo marrëveshje e arritur nga ILLYRIA Life dhe Raiffeisen Insurance Broker Kosova nuk është vetëm një akt formal, por përfaqëson një angazhim për rritje dhe zhvillim të përbashkët.
 
Bashkëpunimi është çelësi për të ardhmen dhe ILLYRIA Life përqafon këtë qasje e cila të shpije drejt lulëzimit të biznesit.
 
Mes njerëzve të mirë! 
Asnjëherë vetëm!
 
#ILLYRIALife #SAVAInsuranceGroup #RaiffeisenInsuranceBrokerKosova #LifeInsurance
 
RIBK
 
RIBK