1.11.2023

Punonjësit e dalluar për Kuartalin e tretë të vitit 2023, në Departamentin e Shitjes!

"Vetëm me angazhim dhe punë të palodhshme mund të arrihen dhe të tejkalohen të gjitha objektivat"

Angazhim i madh në punë është treguar edhe në kuartalin e tretë të këtij viti (TM3-2023), duke dëshmuar rezultate të kënaqshme nga pjesa dërmuese e rrjetit të brendshëm të shtijes, të Illyria Life
 
Të gjithë punonjësve të departamentit të shitjes së Illyria Life dhe në veçanti atyre që i kanë tejkaluar targetët e kërkuar i dëshirojmë suksese të mëtutjeshme dhe rezultate gjithnjë e më të mira, në mënyrë që të jenë të pranishëm çdoherë në listat e punonjësve të dalluar nëpër kuartale gjatë viteve.
 
Më të dalluarit për kuartalin e tretë (TM3 - 2023), janë: Florentina Behrami, Eduard Përgjokaj dhe Siera Voca.
 

#illyrialife #lifeinsurance #savainsurancegroup #amonggoodpeople #neveralone 

TM3