30.11.2023

Rekrutimi i Këshilltarëve të Rinjë në Departamentin e Shitjes!

Rekrutimi dhe zhvillimi profesional i punonjësve, mbetet gjithmonë misioni i kompanisë sonë, ILLYRIA Life

Sot, kanë përfunduar trajnimet intensive një mujore në departamentin e shitjes të ILLYRIA Life dhe si rezultat i saj nga data 1 Dhjetor 2023 do të fillojnë punën 18 këshilltarët e rinjë të shitjes, duke e zgjeruar edhe më tutje rrjetin e brendshëm të shitjes.

Këshilltarët kanë treguar rezultate të kënaqshme gjatë trajnimit, duke reflektuar entuziazëm, vullnet e dashuri për punën dhe për kompaninë tonë ILLYRIA Life, në veçanti. 

Klima pozitive dhe kultura e biznesit janë kruciale për kompaninë tonë, ILLYRIA Life.

#illyrialife #lifeinsurance #training #salesdepartment #savainsurancegroup #amonggoodpeople #neveralone

Rekrutime

Rekrutime

Rekrutime