10.1.2023

Punonjësit e dalluar për kuartalin e katërt të vitit 2022, në Departamentin e Shitjes!

"Vetëm me angazhim dhe punë të palodhshme mund të arrihen dhe të tejkalohen të gjitha objektivat"

Angazhim i madh në punë është treguar edhe në kuartalin e katërt të këtij viti (TM4-2022), duke dëshmuar rezultate të kënaqshme nga pjesa dërmuese e rrjetit të brendshëm të shtijes, të Illyria Life
 
Të gjithë punonjësve të departamentit të shitjes së Illyria Life dhe në veçanti atyre që i kanë tejkaluar targetët e kërkuar i dëshirojmë suksese të mëtutjeshme dhe rezultate gjithnjë e më të mira, në mënyrë që të jenë të pranishëm çdoherë në listat e punonjësve të dalluar nëpër kuartale gjatë viteve.
 
Më të dalluarit për kuartalin e katërt (TM4 - 2022), janë: Hysni Selimi, Siera Voca dhe Mirjeta Gashi.
 

#illyrialife #lifeinsurance #savainsurancegroup #neveralone 

Punonjesit e dalluar TM4