17.11.2022

Illyria Life mbështetë koncertin “Fiona’s Music Center”!

Shkolla e muzikës "Fiona's Music Center" është shkollë e themeluar qysh në vitin 2017 e cila ofron mësime individuale me modul të personalizuar për secilin nxënës. 

Kjo shkollë organizon koncerte profesionale pianistike çdo vit, koncerte këto që realizohen në mënyrën më profesionale të mundshme, duke filluar nga përgaditja e nxënësve deri tek organizimi në tërësi i koncertit.

Koncerti në fjalë u mbajt në Amfiteatrin e Bibliotekës Universitare më 6 Nëntor 2022 në Prishtinë, i cili u mbështet edhe nga Kompania e Sigurimit të Jetës Illyria Life dhe u realizuar në mënyrë të shkëlqyeshme ku u reflektua puna e palodhshme një vjeçare e nxënësve të shkollës Fiona’s Music Center.

Illyria Life gjithmonë në përkrahje të eventeve kulturore si dhe aktiviteteve të ndryshme të karakterit social e artistik në Kosovë.

#illyrialife #savainsurancegroup #fionasmusiccenter #asnjeherevetem

Fiona's Music Center

Fiona's Music Center

Fiona's Music Center

Fiona's Music Center

Fiona's Music Center

Fiona's Music Center