25.7.2022

Punonjësit e dalluar për kuartalin e dytë të vitit 2022, në Departamentin e Shitjes!

"Vetëm me angazhim dhe punë të palodhshme mund të arrihen dhe të tejkalohen të gjitha objektivat"

Angazhim i madh në punë është treguar edhe në kuartalin e dytë të këtij viti (TM2-2022), duke dëshmuar rezultate të kënaqshme nga pjesa dërmuese e rrjetit të brendshëm të shtijes, të Illyria Life
 
Të gjithë punonjësve të departamentit të shitjes së Illyria Life dhe në veçanti atyre që i kanë tejkaluar të gjithë targetët e kërkuar  i dëshirojmë suksese të mëtutjeshme dhe rezultate gjithnjë e më të mira, në mënyrë që të jenë të pranishëm çdoherë në listat e punonjësve të dalluar nëpër kuartale.
 
Më të dalluarit për kuartalin e dytë (TM2 - 2022), janë: 

Mirjeta Gashi, Burim Halili, Siera Voca, Eduard Përgjokaj, Gresa Tahiri, Hysni Selimi, Liridona Vokshi dhe Artizana Tolaj e Hajrim Hasani.

#illyrialife #lifeinsurance #savainsurancegroup #neveralone 

Punonjesit e dalluar TM2 2022