24.6.2022

Trajnimi i Grupit të II-të për NLB Bankën, lidhur me Sigurimin e Jetës!

Ciklin e trajnimeve të Kompanisë për Sigurimin e Jetës Illyria Life, për modulin e parë të grupeve të stafit të shitjes së NLB Bankës e përfunduam me sukses të premten e datës 24 Qershor.

Sikurse në grupin e parë edhe gjatë këtij trajnimi të grupit të dytë, u diskutuan praktikat e mira dhe ato të vështira me të cilat jemi ballafaquar gjatë tërë kohës së bashkëpunimit tonë. U diskutun produktet e Sigurimit të Jetës të Illyria Life, të cilat ofrohen nga Nlb Banka, siç janë Credit Life dhe Term Life, si dhe çështjet teknike dhe çështjet tjera të ndryshme të karakterit motivues, social dhe zhvillimor. 

Trajnimi i radhës për modulin e dytë të stafit të shitjes së NLB Bankës, do të mbahet në Tetor të këtij viti, 2022.

#illyrialife #nlbbank #savainsurancegroup #lifeinsurance #creditlife #neveralone #module1 #group2