4.4.2022

Punonjësit e dalluar për kuartalin e parë të vitit 2022, në Departamentin e Shitjes!

Angazhim i madh në punë është treguar në kuartalin e parë të vitit (TM1 2022), duke dëshmuar rezultate të kënaqshme nga pjesa dërmuese dhe dominuese e rrjetit të brendshëm të shtijes, të Illyria Life! 

Në kuartalin e parë të këtij viti (TM1 - 2022) janë gjithsej 20 punonjës të Illyria Life (menaxher/këshilltarë të shitjes) nga departamenti i shitjes, të cilët i kanë tejkaluar pritjet tona dhe të gjithë targetët e kërkuar.

Suksese të mëtutjeshme ne i urojmë të gjithë ekipit të rrjetit të shitjes, ndërsa më të dalluarve të këtij kuartali i dëshirojmë rezultate gjithnjë e më të mira, në mënyrë që të jenë të pranishëm në listat e punonjësve të dalluar në çdo kuartal.

Më të dalluarit për kuartalin e parë (TM1 - 2022), janë:

Burim Halili, Burim Salihu, Hysni Selimi, Labinot Gashi, Eduard Përgjokaj, Siera Voca, Fitim Morina, Loreta Sadiku, Valmir Feka, Arta Shatri, Artizane Tolaj, Labinot Kadriu, Liridona Turku Vokshi, Shyqyri Hyseni, Agnesa Lahu, Mirjeta Gashi, Hajrim Hasani, Shqiptar Ibishi, Melodika Abrashi dhe Armenda Kurtishaj.

Vetëm me angazhim dhe punë të palodhshme mund të arrihen dhe të tejkalohen të gjitha objektivat.

#illyrialife #lifeinsurance #savainsurancegroup #neveralone

Punonjesit e dalluar TM1 2022