1.1.2022

Punonjësit më të dalluar në Departamentin e Shitjes gjatë muajve, për vitin 2021.

Traditën e kompanisë sonë të Sigurimit të Jetës, Illyria Life, për vlerësimin dhe shpërblimin e gjithë punonjësve të dalluar, e kemi vazhduar edhe në vitin 2021.

Si çdo vit tjetër edhe në këtë vit kemi bërë çdo muaj përzgjedhjen e më të dalluarve në departamentin e shitjes, gjithnjë duke u bazuar në performancën dhe kontributin e tyre në punë.

Illyria Life vazhdon të jetë gjithnjë pranë klientëve për nevojat dhe kërkesat e tyre.

#illyrialife #savainsurancegroup #lifeinsurance #year2021