31.12.2021

Punonjësit e dalluar për kuartalin e katërt 2021 (TM4-2021), në Departamentin e Shitjes!

Angazhimi i madh në punë sjell gjithmonë rezultate të mira!
 
Në tremujorin e katërt të këtij viti (TM4 - 2021) janë gjithsej 5 punonjës të Illyria Life (menaxher/këshilltarë të shitjes) nga departamenti i shitjes, të cilët i kanë tejkaluar objektivat e shitjes.
 
Suksese të mëtutjeshme i dëshirojmë të gjithë punonjësve të Illyria Life, dhe në veçanti më të dalluarve të këtij kuartali, siç janë: Eduard Përgjokaj, Hysni Selimi, Burim Halili, Siera Voca dhe Lumturije Franca.
 
#illyrialife #savainsurancegroup #lifeinsurance #TM4 #neveralone