1.7.2021

Punonjësit e dalluar për kuartalin e dytë 2021 (TM2-2021), në Departamentin e Shitjes!

"Angazhimi i madh në punë, sjell gjithmonë rezultate të mira!"
 
Në tremujorin e dytë të këtij viti (TM2 - 2021) janë gjithsej 14 punonjës të Illyria Life (menaxher/këshilltarë të shitjes) nga departamenti i shitjes, të cilët i kanë tejkaluar të gjitha targetet e kërkuara.
 
Suksese të mëtutjeshme i dëshirojmë të gjithë ekipit të Illyria Life dhe në veçanti departamentit të shitjes, dhe më të dalluarve të këtij kuartali, siç janë:
Burim Halili, Hysni Selimi, Burim Salihu, Siera Voca, Ardita Avdyli, Armenda Kurtishaj, Eduard Pergjokaj, Elvira Zhugolli, Fitim Morina, Krenare Shala, Liridona Turku, Lumturije Franca, Shyqyri Hyseni dhe Albina Gllavica.