15.4.2021

Punonjësit e dalluar për kuartalin e parë 2021 (TM1-2021), në Departamentin e Shitjes!

Angazhimi i madh në punë, sjell gjithmonë rezultate të mira! Vetëm me angazhim dhe punë të palodhshme mund të arrihen dhe të tejkalohen të gjitha objektivat.

Në tremujorin e parë të këtij viti (TM1 - 2021) janë gjithsej 18 punonjës të Illyria Life (menaxher/këshilltarë të shitjes) nga departamenti i shitjes, të cilët i kanë tejkaluar të gjithë targetët e kërkuar.

Ne i urojmë suksese të mëtutjeshme të gjithë ekipit të departamentit të shitjes, ndërsa më të dalluarve të këtij kuartali i dëshirojmë rezultate gjithnjë e më të mira, në mënyrë që të jenë të pranishëm në listat e punonjësve të dalluar në secilin kuartal.

Më të dalluarit për kuartalin e parë (TM1 - 2021), janë:

Burim Halilit, Burim Salihut, Hysni Selimit, Siera Voca, Ardita Avdyli, Armenda Kurtishaj, Eduard Pergjokaj, Elvira Zhugolli, Mehreme Dani, Florentina Behrami, Fitim Morina, Krenare Shala, Loreta Sadiku, Lumnije Bytyqi, Liridona Turku, Lumturije Franca, Shyqyri Hyseni dhe Rexhep Kryeziu.

#illyrialife #lifeinsurance #savainsurancegroup #neveralone

Punonjesit e Dalluar, TM1-2021