7.5.2018

Shënimi i ditës së SavaRe

Dhënia vullnetare e gjakut është aktivitet i vazhdueshëm i kompanisë sonë, në shënimin e Ditës së Sava Re.

Kompania e Sigurimit të Jetës Illyria Life së bashku me Kompaninë e Sigurimeve Illyria, këtë vit sponzorizuan kampanjën "dhëmbë të shëndoshë, fëmijë të shëndoshë", duke i dhuruar fëmijëve pako higjenike për mirëmbajtjen e higjenës orale, përveç marrjes së këshillave nga stomatologu i fëmijëve.

Illyria Life do të vazhdojë edhe më tutje të mbështesë aktivitete të ndryshme të karakterit të tillë dhe të jetë gjithmonë pranë atyre që kanë më së shumti nevojë.

#illyrialife

Shenimi i dites se Sava Re

Shenimi i dites se Sava Re

Shenimi i dites se Sava Re

Shenimi i dites se Sava Re

Shenimi i dites se Sava Re

Shenimi i dites se Sava Re