4.1.2021

Punonjësit më të dalluar në departamentin e Shitjes gjatë muajve, për vitin 2020

Ashtu edhe siç është traditë në Kompaninë tonë të Sigurimit të Jetës, Illyria Life, të vlerësohen dhe shpërblehen në forma të ndryshme të gjithë punonjësit e dalluar, atë e kemi bërë edhe gjatë vitit 2020.

Ne këtë vit kemi bërë çdo muaj përzgjedhjen e më të dalluarve në departamentin e Shitjes, gjithnjë duke u bazuar në realizimin dhe kontributin e tyre në punë.

Edhe pse ishte një vit i vështirë, ku u ballafaquam me virusin Covid19 në një situatë pandemie, në ishim aty gjithnjë për klientët tanë, ashtu siç do të jemi gjithnjë pran tyre.

#illyrialife #savainsurancegroup #lifeinsurance

Janar 2020

Shkurt 2020

Mars 2020

Prill 2020

Maj 2020

Qershor 2020

Korrik 2020

Gusht 2020

Shtator 2020

Tetor 2020

Nentor 2020

Dhjetor 2020