31.12.2020

Punonjësit e Dalluar në Departamentin e Shitjes (TM4-2020)

 

Në vazhdën e përzgjedhjes së më të dalluarve në Departamentin e Shitjes, epiteti i më të mirëve për Kuartalin e IV-të të vitit 2020, i takon Menaxherit të Shitjes: Hysni Selimi dhe Këshilltarëve të Shitjes: Shaban Gashi, Elvira Zhugolli dhe Arta Shatri.

#IllyriaLife #lifeinsurance #savainsurancegroup #thebestofthebest #quarter4