17.9.2019

Përfundimi i ciklit të trajnimeve të shitjes

Në vazhdën e trajnimeve dhe zhvillimit të personelit të #IllyriaLife, sot u përmbyll cikli i trajnimeve për ‘Departamentin e Shitjes’, ligjëruar nga Art Shala, PhD..

Ky cikël i trajnimit ishte i përbërë nga dy module:

  • Moduli i Parë i Trajnimit (07/06/2019) me temë “Marketingu dhe Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klient”
  • Moduli i Dytë i Trajnimit (16/09/2019) me temë “Shitja dhe Kujdesi ndaj Klientit”,

#IllyriaLife - “Gjithmonë një hap para”